Ekspertyzy i badania

 Niezależne laboratorium kryminalistyczne proponuje usługi w zakresie komputerowo-technicznych ekspertyz, badania nadużyć finansowych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacyjnego w Europie.

Szkolenia

Autorskie i dopasowane dla Twoich potrzeb kursy i treningi z kryminalistyki cyfrowej, stosowanie nowoczesnego eksperckiego sprzętu i narzędzi programowych, w tym także darmowych. Wysoką jakość kształcenia uzyskuje się dzięki dużej ilości zajęć praktycznych, opartych o dane rzeczywistych incydentów.

Ochrona informacji

Opracowujemy indywidualne zalecenia w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, opierając się na wiedzy o aktualnych zagrożeniach i wektorach ataków, z uwzględnieniem specyfiki procesów biznesowych klienta. Pozwala to zminimalizować ryzyko bezpieczeństwa informacji przy niewielkich nakładach na wdrożenie systemów ochrony informacji.

NASZE USŁUGI

Ekspertyzy i badania

Komputerowo-techniczne ekspertyzy i kryminalistyczne badania techniki cyfrowej w nowoczesnych metodach. Jakość i terminowość produkcji ekspertyz Laboratorium wysoko oceniły zarówno organy ścigania, jak i klienci korporacyjni.

Reagowanie na incydenty

W przypadku włamania lub podejrzenia na cyberatak, nasi eksperci udzielą fachową pomoc ze zbieraniem dowodów, opracują plan usunięcia skutków zdarzenia, oferują wskazówki, które pozwolą zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Zbieranie dowodów cyfrowych

Wyszukiwanie niezbędnych do zbadania incydentu danych, w tym ukrytych i usuniętych, opisywanie ich jako prawnie wiążących dowodów, przyjmowanych w sądzie. Zapewnienie specjalistów i technicznego wsparcia działań śledczych.

Śledztwo w sprawie incydentów i ataków cybernetycznych

W ramach śledztwa eksperci naszego laboratorium przywracają schemat i historię incydentu, wyciągają dane o metodach ataków, korelują fakty i komunikacji pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami, co pozwala ustawić wykonawców i organizatorów cyberprzestępstw.

Śledztwo w sprawie kradzieży w bankowości internetowej

Śledztwo w sprawie kradzieży przez systemy zdalnego serwisu bankowego (klient-bank, internet-bank). Określanie sposobu kradzieży. Wykrywanie i blokowanie działań wtajemniczonych. Analiza bankowych złośliwych wirusów (trojan) i identyfikacja serwerów rządzących.

Śledztwo w sprawie ataków na notariuszy

W ostatnim czasie odnotowano ponad 40 incydentów związanych z wprowadzeniem w imieniu notariuszy nielegalnych zmian do rejestru Departamentu Sprawiedliwości. Dowody zebrane w ramach prowadzonych przez nas badań, pozwalają usunąć podejrzenia z poszkodowanych notariuszy.

Analiza złośliwego oprogramowania

Identyfikacja i analiza szkodliwego i śledzącego oprogramowania, w tym używanych w ukierunkowanych atakach. Pobieranie danych o algorytmach pracy, serwerach zarządzania; analiza plików konfiguracyjnych i ruchu sieciowego. Korelacja z innymi atakami.

Kryminalistyka mobilna

Odzyskanie i analiza danych (korespondencji, media, dokumentów, itp.) z nowoczesnych urządzeń mobilnych. Odzyskiwanie usuniętych danych; zdejmowanie informacji z zablokowanych telefonów i tabletów; wydobywanie informacji z chmury i usług online.

Wideo kryminalistyka

Zdejmowanie i odzyskiwanie danych ze wszystkich typów wideo rejestratorów. Poprawa jakości wideo, wzrost poszczególnych obszarów obrazu; pomiar wielkości i prędkości ruchu obiektów. Analiza dużych ilości filmów z różnych źródeł, z uwzględnieniem zdarzeń.

Recenzowanie raportów ekspertów

Ocena ekspertyz stosowanych w badaniu metod i wiarygodności uzyskanych wyników, zgodność z nowoczesnymi naukowymi podejściami i wymaganiami prawnymi. Konsultacje dla radców prawnych i innych stron procesu.

Szkolenia w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i kryminalistyka cyfrowa dla klientów korporacyjnych i przedstawicieli struktur państwowych. Specjalistyczne szkolenia dla prawników: adwokatów, sędziów, prokuratorów. Możliwość tworzenia własnych kursów.

Systemy dla kryminalistyki cyfrowej

Projektowanie i tworzenie laboratoriów kryminalistycznych „pod klucz”, dostawy sprzętu i oprogramowania do komputerowo-technicznych i telekomunikacyjnych badań od wiodących światowych producentów, wsparcie techniczne.